วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555


บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่11


 -มีการเรียนชดเชยในวันอาทิตย์  ที่  26 สิงหาคม 2555 ( แต่ดิฉันไม่ได้มา)

- อาจารย์ได้เชิญวิทยากร มาพูดในเรื่อง วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทำดอกพุทธรักษา

อุปรณ์ที่ใช้


-กระดาษสี
-สีเมจิก
-กรรไกร 
-แม็ก
-กาวขั้นตอนการทำ


-ตัดกระดาษให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

- พับครึ่งให้เป็นสามเหลี่ยม

-พับอีกหนึ่งทบ

-เอาด้านที่เป็นมุมออก   แล้วเอามุมที่เป็นปลาย พับเข้าหากัน

-ตัดเป็นสามเหลี่ยมสองอัน

-คลี่ออกมา  ตกแต่ง  แล้วใช้กรรไกร  ทำให้กลีบงอ

-นำกลีบทั้งหมดมาแม็กรวมกัน  แล้วจัดกลีบ

คัดลอกของน.ส. ปรางทิพย์    แก้วมาเมือง

เนื่องจากดิฉันไม่ได้เข้าอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ  (ดอกพุทธรักษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น